Κάθε Τετάρτη 09:00 – 12:30 π.μ. στο σχολείο υπάρχει Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός για την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών του σχολείου καθώς και σε γονείς που το επιθυμούν.