Το σχολείο διαθέτει:

  • Εργαστήριο Πληροφορικής
  • Εργαστήριο Χημείας
  • Βιβλιοθήκη
  • Γυμναστήριο