Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κων/πόλεως 2, 69200, Ίασμος

Τηλέφωνα: 2534022156,  2534350323   

E-mail: mail@lyk-iasmou.rod.sch.gr